Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
48 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Iraan : Trahvid
Belgia : Talvevarustuse kasutamine
Türgi : Talvevarustuse kasutamine
Bulgaaria : Talvevarustuse kasutamine
Portugal : Talvevarustuse kasutamine
Leedu : Talvevarustuse kasutamine
Sveits : Maksimaalne lubatud alkoholisisaldus
Montenegro : Maksimaalne lubatud alkoholisisaldus
Montenegro : Talvevarustuse kasutamine
Luxemburg : Maksimaalne lubatud alkoholisisaldus

Kaubaveo tingimused
Armeenia : Kütus
Horvaatia : Ohtlike kaupade transport
Albaania : Ohtlike kaupade transport
Aserbaidzaan : Ohtlike kaupade transport
Bulgaaria : Ohtlike kaupade transport
Armeenia : Ohtlike kaupade transport
Tšehhi : Ohtlike kaupade transport
Valgevene : Ohtlike kaupade transport
Austria : Ohtlike kaupade transport
Kazahstan : Piiriületuse protseduurid

Kaubavedu

Muudetud: 18-09-2023

[Rootsi ] Piirkiirused

 

 

Sõiduk

Asulas

Asulavälisel teel

4- realised maanteed

Kiirteed

Veokid täismassiga 3,5–7,5 t

50 km/h

70 km/h

80 km/h

90 km/h

Veokid > 7,5 t

50 km/h

70 km/h

80 km/h

90 km/h

Liigendsõidukid, autorongid

50 km/h

70 km/h

80 km/h

80 km/h

Ohtlik veos

50 km/h

70 km/h

80 km/h

80 km/h

 

Allikas: IRU

Uuendatud september 2023