Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Poola : Riiklikud maksud
Taani : Liikluspiirangud
Taani : Miinimumpalk
Suurbritannia : Lubade süsteem
Suurbritannia : Kahepoolsed kokkulepped
Saksamaa : Miinimumpalk
Sloveenia : Lubade süsteem
Poola : Lubade süsteem
Norra : Lubade süsteem
Luxemburg : Lubade süsteem

Kaubaveo tingimused
Põhja-Makedoonia : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Kreeka : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Bulgaaria : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Itaalia : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Holland : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Luxemburg : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Horvaatia : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Saksamaa : Liikluspiirangud
Albaania : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Armeenia : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Sõitjatevedu

Muudetud: 03-01-2022

[Poola ] Riiklikud maksud

Sõitjateveo käibemaks

Poolas muutus sõitjateveo käibemaksu tasumise konto!
Alates 01.01.2020 tuleb Poola sõitjateveo käibemaks tasuda uuele kontole.

Uue konto rekvisiidid:
Drugi Urzad Skarbowy Warszawa Úrodmieúcie
IBAN PL 97 1010 0071 2223 1436 4400 0000
SWIFT: NBPLPLPW.

Allikas IRU, ZMPD

Vastavalt Poola käibemaksuseaduse uuele redaktsioonile peavad Poola territooriumil rahvusvahelist sõitjatevedu teostavad
välisriigis registreeritud bussivedajad maksma Poola riigile käibemaksu 8%.
Enne Poolasse sõitu peavad vedajad end registreerima Poolas käibemaksukohuslaseks ja hakkama esitama käibemaksu deklaratsioone.
Kvartaalse deklareerimise korral tuleb deklaratsioonid esitada maksustatavale kvartalile järgneva kuu 25. päevaks.

Lisainfo inglise keeles

Käibemaksu arvutamine:
Poolas tekkinud käibe leidmiseks tuleb konkreetse sõidu ühe kilomeetri hind korrutada läbisõiduga Poolas.
Leitud summast 8% tuleb maksta käibemaksuna Poola maksuametile.

NB!! Käibemaksukohuslaseks registreerimine ja käibemaksu maksmine ei vabasta Poola teemaksu tasumisest.
Tegemist on erinevate maksudega ja mõlemaid tuleb maksta.


Käibemaksukohuslaseks registreerimine
Tuleb täita elektrooniline avaldus VAP-R ja saata see Poola maksuametisse.
Avalduse vorm: VAP-R

Vastuseks saadetakse käibemaksukohuslaseks registreerimise tunnistus VAP-5, millest vedaja peab tegema igasse bussi koopia.

Deklaratsioonid.
Vedaja peab esitama kvartaalsed deklaratsioonid kasutades vormi VAP-1 ja saatma need elektrooniliselt Poola maksuametisse.
Avalduse vorm: VAP-1
(avaneb FireFoxiga)

 

Teekasutusmaks (e-TOLL)

Alates 1. oktoobrist 2021 kehtib Poolas uus elektrooniline teemaksusüsteem e-TOLL.
Iga kasutaja, kes sõidab Poolas tasulistel teedel rohkem kui 3,5 tonni kaaluva sõidukiga, peab end uues süsteemis registreerima.
Täpsemat informatsiooni saab e-TOLL-i kodulehelt etoll.gov.pl.