Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
48 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Sveits : Maksimaalne lubatud alkoholisisaldus
Montenegro : Maksimaalne lubatud alkoholisisaldus
Montenegro : Talvevarustuse kasutamine
Luxemburg : Maksimaalne lubatud alkoholisisaldus
Iraan : Piirkiirused
Holland : Liikluspiirangud
Bulgaaria : Erinõuded
Portugal : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Tšehhi : Piirkiirused
Itaalia : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Kaubaveo tingimused
Armeenia : Kütus
Montenegro : Erinõuded
Montenegro : Maksimaalne lubatud alkoholisisaldus
Valgevene : Piirkiirused
Montenegro : Talvevarustuse kasutamine
Norra : Piirkiirused
Iirimaa : Maksimaalne lubatud alkoholisisaldus
Taani : Piirkiirused
Bulgaaria : Piirkiirused
Rootsi : Piirkiirused

Kaubavedu

Muudetud: 13-02-2023

[Luxemburg ] Liikluspiirangud

Periood

01.01-31.12

Sõidukid

Kõik veokid, mis saabuvad Belgiast või Saksamaalt ja suunduvad Prantsusmaale ning mille maksimaalne kaal koos haagisega või ilma ületab 7,5t

Piirkond

Teedevõrgu ulatuses

Sõidukeeld

Laupäeviti, pühapäeviti, riigipühade eelõhtul,
riigipühadel. Alates kell 21.30 laupäeviti ja riigipühade eelõhtul kuni kell 21.45 pühapäeviti ja riigipühadel.

Periood

01.01-31.12.

Sõidukid

Kõik veokid, mis saabuvad Belgiast või Prantsusmaalt ja suunduvad Saksamaale ning mille maksimaalne kaal koos haagisega või ilma ületab 7,5t.

Piirkond

Teedevõrgu ulatuses

Sõidukeeld

Laupäeviti, pühapäeviti, riigipühade eelõhtul, riigipühadel. Alates kell 23.30 laupäeviti ja riigipühade eelõhtul kuni kel  21.45 pühapäeviti ja riigipühadel.

Erandid

Sõidukid, mis veavad kariloomi, loomset päritolu kiiresti riknevaid kaupu, olenemata nende seisundist, lõikelilled ja  potitaimed . Tühjad sõidukid, mis suunduvad Saksamaale.
Sõidukid majandus-, spordi-, kultuuri-, haridus- või poliitiliste ürituste tarbeks. Postivedu. Omakauba vedu laatadele ja turgudele.
Laadimised  raudtee-maanteetranspordiga seoses, tingimusel, et läbitav vahemaa ei ületa 200m ja transport toimub Saksamaa suunal.
Politsei, sõjaväe, tolli, tsiviilkaitse ja tuletõrje hädaolukorras kasutamiseks mõeldud sõiduki. Sõidukid, mida juhitakse ministri erandloa alusel.

Periood

01.01-31.12

Sõidukid

Veokid, mille lubatud mass on üle 3,5 t

Piirkond

Juurdepääs järgmistele teelõikudele on mõlemas suunas keelatud:
• CR150, selle ristmiku vahel CR152-ga Burmerange'is ja selle ristmiku vahel CR152-ga Remerschenis;
• CR152, selle ristmiku vahel CR150-ga Burmerange'is ja selle ristmiku vahel CR152B-ga Schengenis;
• N16, selle ristmiku ja N16A vahel Mondorf-les-Bainsis ja Mondori ristmiku vahel, mis ühendab kiirteed A13 N16-ga.

näidatud suunas on juurdepääs järgmistele teelõikudele keelatud:
• Schengeni ristmik maanteel A13, mahasõidutee Croix de Bettembourg'i suunas, N10 ja A13 vahel;
• CR151, ristmikust N16-ga Kapebëschi paikkonnas kuni CR152-ga Bech-Kleinmacheri ristmikuni;
• CR162, alates ristmikust CR150A-ga Elvange'is kuni ristmikuni CR152-ga Wintrange'is.

Sõidukeeld

Iga päev, terve päev

Erandid

elanikele kuuluvad sõidukid ja kullervedu

Periood

01.01-31.12

Sõidukid

Veokid, mille lubatud mass on üle 3,5 t

Piirkond

Osaliselt on transiitliiklus keelatud; kohustuslikud marsruudid on tähistatud teeviitadega, millel on  kujund 3,5t, samuti suunanäit "Transit Belgium", "Transit France", "Transit Germany" või "Transit Germany/France".

Sõidukeeld

Iga päev, terve päev

Erandid

Sõidukid, mis sisenevad Luksemburgi maanteel N6 Steinfort-Rosenbergi piiripunktist ja Echternachi-Echternacherbrücki piiripunktist N11 põhja pool. Määrust kohaldatakse aga Prantsusmaale suunduvatele transiitsõidukitele, mis sisenevad Luksemburgi mööda maanteed N5, Saksamaalt, Prantsusmaalt või Belgiast saabuvatele sõidukitele, mis suunduvad Euroopa suunal, ning sõidukitele, mis läbivad Luksemburgi Rheinland-Pfalzist suunaga Saarimaale ja vastupidi.

Lisateave

Liikluspiirangud Luksemburgis 2023

 

Allikas: IRU

Uuendatud veebruar 2023