Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Poola : Riiklikud maksud
Taani : Liikluspiirangud
Taani : Miinimumpalk
Suurbritannia : Lubade süsteem
Suurbritannia : Kahepoolsed kokkulepped
Saksamaa : Miinimumpalk
Sloveenia : Lubade süsteem
Poola : Lubade süsteem
Norra : Lubade süsteem
Luxemburg : Lubade süsteem

Kaubaveo tingimused
Põhja-Makedoonia : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Kreeka : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Bulgaaria : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Itaalia : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Holland : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Luxemburg : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Horvaatia : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Saksamaa : Liikluspiirangud
Albaania : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Armeenia : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Sõitjatevedu

Muudetud: 01-06-2020

[Saksamaa ] Miinimumpalk

Alates 1.juulist 2017 tuleb Saksa miinimumpalga seaduse (MiLoG) nõutavaid vorme täita elektrooniliselt läbi portaali Mindestlohn-Meldeportal. Üleminekuperiood, mil tunnistatakse ka faksi teel saadetud vorme lõpeb 30.juunil 2017. Faksid lõpetavad töö alates 1.juulist 2017.

Vormide elektrooniliseks täitmiseks ja saatmiseks tuleb ettevõtetel ennast registreerida. Portaali (inglise, saksa ja prantsuse keeles) leiate siit .

Täiendavat infot leiate ka siit .

Uuendatud: 07.06.2017