Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Poola : Riiklikud maksud
Taani : Liikluspiirangud
Taani : Miinimumpalk
Suurbritannia : Lubade süsteem
Suurbritannia : Kahepoolsed kokkulepped
Saksamaa : Miinimumpalk
Sloveenia : Lubade süsteem
Poola : Lubade süsteem
Norra : Lubade süsteem
Luxemburg : Lubade süsteem

Kaubaveo tingimused
Põhja-Makedoonia : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Kreeka : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Bulgaaria : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Itaalia : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Holland : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Luxemburg : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Horvaatia : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Saksamaa : Liikluspiirangud
Albaania : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Armeenia : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Kaubavedu

Muudetud: 08-07-2022

[Saksamaa ] Liikluspiirangud

Sõidukeeld kehtib ainult tasulisele kaubaveole, sh sellega kaasnevad tühisõidud.

Periood

01.01-31.12

Sõidukid

Veokid  >7.5 t , veokid haagistega

Piirkond

Üleriigiline

Sõidukeeld

Pühapäeviti, riiklikel pühadel kell 00.00- 22.00

Periood

01.07-31.08

Sõidukid

Veokid  > 7,5 t, veokid haagistega

Piirkond

Üleriigiline, suvised sõidupiirangud mitmel kiirteel-lisateave

Sõidukeeld

Laupäeviti kell 07.00- 20.00

Erandid

1. Kombineeritud raudtee/maanteekaubavedu saatjalt lähimasse pealelaadimisraudteejaama või lähimast määratud mahalaadimisraudteejaamast kaubasaajani kuni 200km kaugusel (suviste lisapiirangute ajal vahemaa piiranguta); ka kombineeritud mere-/ maanteekaubavedu peale- või mahalaadimiskoha ja maksimaalselt 150 km raadiuses asuvate sadamate vahel (tarne või pealelaadimine). 

2. Värske piima ja muude piimatoodete, värske liha ja selle värskete saaduste, värske kala, eluskala ja nende värskete saaduste, kiirestiriknevate toiduainete (puu- ja juurviljad) vedu.

3.Loomsete kõrvalsaaduste transport vastavalt määrusele (EG) nr 1069/2009  1. kategooria acc. artikkel 8 kui ka kategooria 2 acc, artikkel 9 f ja i.

4.Päästeautode, puksiirteenuste ja rikkesõidukite kasutamine õnnetuse või muu hädaolukorra korral.                                                                                                            5.Elusmesilastetransport.                                                                                                    6. Tühisõidud seoses punktis 2-5 nimetatud vedudega.

7. Veotoimingud sõidukitega, mille suhtes kohaldatakse teenuskohustuste föderaalseadust; asjakohane luba peab olema sõidukis ja nõudmise korral tuleb see kontrollimiseks esitada.

8.Samuti on keelust vabastatud politseile ja föderaalsele piirivalvele, tuletõrje- ja päästeteenistustele, föderaalrelvastusele ja liitlasvägedele kuuluvad sõidukid.
 Toimingute jaoks, mida ülalnimetatud erandid ei hõlma, tuleb hankida luba. Need väljastatakse aga ainult hädaolukorras, kui tarnimine muude transpordivahenditega ei ole võimalik.                                                                           

Lisateave

Teatud marsruutidel on teatud arv öiseid sõidupiiranguid. Need on tähistatud liiklusmärkidega.                                                                                          Liikluspiirangud Saksamaal-uuendused juuli 2022

 

Allikas: IRU

Uuendatud juuli 2022

 

 

BAG - Startseite - Übersicht über die straßengüterverkehrsrechtlichen Ausnahmeregelungen aufgrund Covid-19 (bund.de)

2022

Sõidukid

veoautod registrimassiga üle 7,5 t, samuti haagisega veoautod, ka tühivedu

Piirkond

kogu maantee- ja kiirteevõrgus

Sõidukeeld

pühapäeviti ja riiklikel pühadel 00.00–22.00

Lisapiirangud (suvehooajal)
Sõidukeeld laupäeviti alates 1. juulist kuni 31. augustini kell 07.00 – 20.00;

Piirkond

järgmised kiir- ja magistraalteede lõigud:

A1

alates lääne –Kölnist Wuppertali, Kameni ristmiku ja Münsteri kaudu Lohne/Dinklage teedesõlmeni.

A2

alates Oberhauseni ristmikust Bad Oeynhauseni ristmikuni

A3

alates Oberhauseni ristmikust Cologne idapoolse ristmikuni, Mönchhofi ristmikult Frankfurti ristmiku kaudu Nürnbergi ristmikuni

A5

alates Darmstadti ristmikust Karlsruhe Süd ja Offenburgi ristmiku kaudu Neuenburgi ristmikuni

A6

alates Schwetzingen-Hockenheimi teedesõlmest Nürnbergi lõunapoolse ristmikuni

A7

alates Schleswig/Jageli teedesõlmest Hamburg-Schnelseni põhjapoolse teedesõlmeni, alates Ida-Soltau ristmikust kuni Göttingeni põhjapoolse ristmikuni; alates Schweinfurt/Wernecki ristmikust, Biebelriedi ristmikult, Ulm/Elchingeni ristmikult ja Allgäu ristmikult riigipiirini Füssenis

A8

alates Karlsruhe ristmikust Munich-Obermenzingi teedesõlmeni ja Müncheni-Ramersdorfi teedesõlmest Bad Reichenhalli teedesõlmeni

A9/E51

alates Berliini ringteest (Leipzigi harutee/Potsdami ristmik) Müncheni-Schwabingi teedesõlmeni

A10

alates Berliini ringteest, välja arvatud teelõik Berliini-Spandau teedesõlmest Havellandi ristmiku kaudu Oranienburgi ristmikuni ja teelõik Spreeau ristmiku ja Werderi ristmiku vahel

A45

alates Dortmundi lõunapoolsest teedesõlmest Westhofi ristmiku kaudu ja Gambachi ristmikust Seligenstadti ristmikuni

A61

alates Meckenheimi ristmikust Koblenzi ristmiku kaudu Hockenheimi ristmikuni

A81

alates Stuttgart-Zuffenhauseni  ristmikust Gärtringen teedesõlmeni

A92

alates Müncheni-Feldmochingi ristmikust Oberschleissheimi teedesõlmeni ja Neufahrni ristmikust Erding teedesõlmeni

A93

alates Inntali ristmikust Reischenharti teedesõlmeni

A99

alates Müncheni edelapoolsest ristmikust Müncheni läänepoolse, München-Allachi, München-Feldmochingi, Münichi põhjapoolse, Münichi idapoolse, Münichi lõunapoolse ja München/Eschenriedi ristmike kaudu

A215

alates Bordesholmi ristmikust Blumenthali teedesõlmeni

A831

alates Stuttgart-Vaihingeni teedesõlmest Stuttgarti kiirteeristmikuni

A980

alates Allgäu ristmikust Waltenhofeni teedesõlmeni

A995

alates Sauerlachi teedesõlmest Müncheni lõunapoolse ristmikuni

B31

alates Stockachi idapoolsest teedesõlmest A98 Sigmarszelli teedesõlmeni A96

B96/E251

 Neubrandenburgi ringteelt Berliini

Erandid (kehtivad mõlema ülalnimetatud keelu osas)
1. Kombineeritud raudtee/autotranspordi vedu saatja juurest lähimasse raudteejaama või lähimast mahalaadimiseks määratud raudteejaamast kaubasaajale kuni 200 km kaugusele (suviste lisapiirangute ajal ei ole kaugus piiratud); samuti kombineeritud mere/maanteekaubaveod laadimis- või mahalaadimiskoha ja sadama vahel, mis asub kõige rohkem 150 km raadiuses (kohaletoimetamine või laadimine).
2.Värske piima ja muude piimatoodete, värske liha ja selle järeltoodete, värske kala, eluskala ja nende värskete järeltoodete, kiirestiriknevate toidukaupade (puu- ja köögiviljade) vedu.
3. Loomsete kõrvalproduktide vedu vastavalt kategooriale 1, art.8 ja kategooria 2 art. 9. EG regulatsioon no. 1069/2009
4. Õnnetuste korral buksiiri kasutamine avariiliste sõidukite vedamiseks
5. Mesilaste vedu
6. Tühjad sõidukid, mis on seotud punktide 2-5  nimetatud vedudega.
7. Veod, kus kasutatakse sõidukeid, mille osas kehtib Föderaalne teenistuskohustuse seadus; vastavat luba peab hoidma sõidukis ja esitama nõudmisel inspektsioonile. 

Keelust on vabastatud ka sõidukid, mis kuuluvad politseile ja föderaalpiirivalvele, tuletõrjele ja hädaabiteenistustele, föderaalsete relvajõududele ja liitlaste sõjavägedele.

 Vedude jaoks, mille kohta ei kehti ülalnimetatud erandid, tuleb võtta luba. Lubasid väljastatakse aga ainult hädaolukorra puhul, kui vedu muude transpordivahenditega ei ole võimalik.

 Öised liikluspiirangud

Teatud marsruutidel kehtivad mitmed öised liikluspiirangud. Neile osutavad liiklusmärgid
Liikluspiirangutest vabastamise lubasid väljastatakse:

piiripunkt

Ametkond

Ellunfd (A7)

Kreis Schleswig-Flensburg
Kreisverwaltung
Flensburger Straße 7
24837 Schleswig
Tel.: 04621 / 870
Fax: 04621 / 87 569
Internet: http://www.schleswig-flensburg.de
E-Mail: kreis@schleswig-flensburg.de

Kiel (Oslo-Kai)

Oberbürgermeister der Stadt Kiel
Ordnungsamt
Saarbrückenstraße 147
24113 Kiel
Tel.: 0431 / 901 – 2010
Fax: 0431 / 901 – 62 008
Internet: http://www.kiel.de
E-Mail: Verkehrsabteilung@kiel.de

Puttgarden (B 207)

Landrat des Kreises Ostholstein
Bürgermeister-Steenbeck-Straße 20
23701 Eutin
Tel.: 04521 / 788 – 800
Fax: 04521 / 788-818
Internet: http://www.kreis-oh.de
E-Mail: straßenverkehr@kreis-oh.de

Travemünde (B 104)

Hansestadt Lübeck
Straßenverkehrsbehörde
Mühlendamm12
23552 Lübeck
Tel.: 0451 / 122 – 0
Fax: 0451 / 122 3190
Internet: http://www.luebeck.de
E-Mail: verkehrsangelegenheiten@luebeck.de

Schirnding (B 303)

Landratsamt Wunsiedel
Jean-Paul-Straße 9
95632 Wunsiedel
Tel.: 09232 / 80-0
Fax: 09232 / 80 – 555
Internet: http://www.landkreis-wunsiedel.de
E-Mail: poststelle@landkreis-wunsiedel.de

Waidhaus (B 14/A 6)

Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab
Stadtplatz 38
92660 Neustadt a. d. Waldnaab
Tel.: 09602 / 79 - 3300
Fax: 09602 / 79 – 3366
Internet: http://www.neustadt.de
E-Mail: Verkehrswesen@neustadt.de

Furth i.W. (B 20)

Landratsamt Cham
Rachelstraße 6
93413 Cham
Tel.: 09971 / 78-247
Fax: 09971 / 845 247
Internet: http://www.landkreis-cham.de
E-Mail: verkehrsbehoerde@lra.landkreis-cham.de

Phillippsreuth (B 12)

Landratsamt Fresung-Grafenau
Grafenauer Straße 44
94078 Freyung
Tel.: 08551 / 57-0
Fax: 08551 / 57 – 244
Internet: http://www.freyung-grafenau.de
E-Mail: poststelle@lra.landkreis-frg.de

Neuhaus/Inn (A 3)

Landratsamt Passau
Domplatz 11
94032 Passau
Tel.: 0851 / 397-1
Fax: 0851 / 397 - 365
Internet: http://www.landkreis-passau.de
E-Mail : verkehrswesen@landkreis-passau.de

Kehl/Straßburg (B 28)

Bürgermeisteramt Kehl Amt für öffentliche Ordnung Hauptstraße 85 77694 Kehl
Tel.: 07851 / 88 – 1233 Fax: 07851 / 88 - 1234 Internet: http://www.kehl.de E-Mail: info@stadt-kehl.de

Bienwald (A 69)

Kreisverwaltung Germersheim
Verkehrsabteilung
Luitpoldplatz 1
76726 Germersheim
Tel.: 07274 / 53 - 0
Fax: 07274 / 53 229
Internet: http://www.kreis-germersheim.de

E-Mail: Kreisverwaltung@kreis-germersheim.de

Saarbrücken/Goldene Bremm
(A 6)

Oberbürgermeister der Stadt Saarbrücken
Straßenverkehrsbehörde
Großherzog-Friedrich-Straße 111
66111 Saarbrücken
Tel.: 0681 / 905 - 3501
Fax: 0681 / 905  – 3579
Internet: http://www.saarbruecken.de
E-Mail: Ordnungsamt@saarbrücken.de

Nennig/Remich
(B 406)

Landkreis Merzig-Wadern
Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde
Bahnhofstraße 44
66663 Merzig
Tel.: 06861 / 80  – 300
Fax: 06861 / 80  – 284
Internet: http://www.merzig-wadern.de
E-Mail: straßenverkehr@merzig-wadern.de

Mesenich
(A 48)

Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Willy-Brandt-Platz 1
54290 Trier
Tel.: 0651 / 715 - 0
Fax: 0651 / 715  – 200
Internet: http://www.trier-saarburg.de
E-Mail: kv@trier-saarburg.de

Echternacherbrück
(B 257)
Steinebrück
(A 60)

Kreisverwaltung Bitburg-Prüm
Trierer Straße 1
54634 Bitburg
Tel.: 06561 / 15 - 0
Fax: 06561 / 15  – 1012
Internet: http://www.bitburg-pruem.de
E-Mail: Info@bitburg.de

Aachen-Autobahn Süd
(A44)
Aachen-Autobahn Nord
(A 4)

Straßenverkehrsamt Aachen
Carlo-Schmid-Straße 4
52146 Würselen
Tel: 02405 / 697-0
Fax: 02405 / 697 110
Internet: http://www.staedteregion-aachen.de
E-Mail: info.stva@staedteregion-aachen.de

Elmpt-Maalbroek
(B 230)

Kreisverwaltung Viersen
Straßenverkehrsamt
Rathausmarkt 3
41747 Viersen
Tel.: 02162 / 39 -15 49
Fax: 02162 / 39  – 13 67
Internet: http://www.kreis-viersen.de
E-Mail.: strassenverkehrsamt@kreis-viersen.de

Schönberg
(B 92)

Landratsamt Vogtlandkreis
Außenstelle Reichenbach
Verkehrsamt
Postplatz 3
08468 Reichenbach
Tel.: 03765 / 53  – 0
Fax: 03765 / 53  – 13066
Internet: http://www.vogtlandkreis.de
E-Mail: verkehrsamt@vogtlandkreis.de

Frankfurt/Oder
(A 12)
Schwedt
(B 166)
Forst
(A 15)

Stadtverwaltung Frankfurt/Oder
Ordnungsamt/Verkehrsorganisatorische Angelegenheiten
Goepelstraße 38
15234 Frankfurt/Oder
Tel.: 0335 / 552 3113
Fax: 0335 / 552 3198
Internet: http://www.frankfurt-oder.de
E-Mail: ordnungsamt@frankfurt-oder.de

GZA Basel/Weil

Bürgermeisteramt Weil a. Rh.
Stadtverwaltung
Rathausplatz 1
79576 Weil am Rhein
Tel.: 07621 / 704 – 0
Fax: 07621 / 704 – 126
Internet: http://www.weil-am-rhein.de
E-Mail: stadt@weil-am-rhein.de

Grenzacher Horn
(B 34, zwischen Basel und Wyhlen)

Landratsamt Lörrach
Palmenstraße 3
79539 Lörrach
Tel.: 07621 / 410-0
Fax: 07621 / 410-93 100
Internet: http://www.loerrach-landkreis.de
E-Mail: verkehr@loerrach-landkreis.de

Rheinfelden

Stadtverwaltung Rheinfelden (Baden)
Kirchplatz 2
79618 Rheinfelden
Tel.: 07623 / 95-0
Fax: 07623 / 95 220
Internet: http://www.rheinfelden-baden.de
E-Mail: info@rheinfelden-baden.de

 

Riiklikud pühad 2022

1. jaanuar

 

15.apr.

 

18.apr.

 

1. mai

 

26.mai

 

06.juuni

 

16.juuni

Ainult Baden-Wurtemberg, Bavaria, Hessen, North Rhine Westphalia, Rhineland-Palatinate , Saar

03. oktoober

 

31. oktoober

Ainult Brandenburg, Bremen, Hamburg, alam-Saksimaa, Mecklenburg-Vorpommern, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thuringia

1. november

Ainult Baden-Wurtemberg, Bavaria,  North Rhine Westphalia, Rhineland-Palatinate , Saar

25. detsember

 

26. detsember

 

Täpsem info:

Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik and Entsorgung (BGL) e.V.
Breitenbachstr.1
D-60487 Frankfurt am Main
tel. (+49 69) 79 19-0
e-mail: bgl@bgl-ev.de

AIST
Selma Lagerlöf str.7
D-13189 Berlin
tel. (+49 30) 47 86 11 01
e-mail: berlin@aist-ev.de

Allikas: IRU dets. 2021

Uuendatud: dets. 2021