Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
48 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Sveits : Maksimaalne lubatud alkoholisisaldus
Montenegro : Maksimaalne lubatud alkoholisisaldus
Montenegro : Talvevarustuse kasutamine
Luxemburg : Maksimaalne lubatud alkoholisisaldus
Iraan : Piirkiirused
Holland : Liikluspiirangud
Bulgaaria : Erinõuded
Portugal : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Tšehhi : Piirkiirused
Itaalia : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Kaubaveo tingimused
Armeenia : Kütus
Montenegro : Erinõuded
Montenegro : Maksimaalne lubatud alkoholisisaldus
Valgevene : Piirkiirused
Montenegro : Talvevarustuse kasutamine
Norra : Piirkiirused
Iirimaa : Maksimaalne lubatud alkoholisisaldus
Taani : Piirkiirused
Bulgaaria : Piirkiirused
Rootsi : Piirkiirused

Kaubavedu

Muudetud: 13-02-2023

[Belgia ] Liikluspiirangud

Nädalalõppudel ja riiklikel pühadel liikluspiirangud puuduvad. Ebastandardsete veoste veol kehtivad konkreetsed keelud.

Alates 1. oktoobrist 2020 on  Bevereni tunnel määratud D-kategooriasse. Selle tulemusena ei ole lubatud tunnelit kasutada ADRi kohaseks liikluseks.  ADR ümbersuunamisemarsruudid on marsruudid T ja U.

AWV-ADR Beverentunnel –Flyer ENG-DU

 

Beverentunnel ametlik koduleht

Liikluspiirangud ebastandardsetele veostele

Periood

01.01-31.12.

Sõidukid

Ebastandardsed veosed laiusega üle 4.00 m või pikkusega üle 30.00 m

Piirkond

Üleriigiline

Sõidukeeld

Iga päev kell 06.00-21.00

Periood

01.01-31.12

Sõidukid

Ebastandardsed veosed laiusega üle 3.50 m

Piirkond

Kiirteedel on üle 3.50 m laiuste ebastandardsete veoste liikumine keelatud. Välja arvatud viidaga F5 tähistatud peale -ja maha sõidurajad enam kui kolmerealistel kiirteedel.

Sõidukeeld

Iga päev kell 06.00-21.00

Periood

01.01-31.12

Sõidukid

Ebastandardsed veosed

Piirkond

Üleriigiline

Sõidukeeld

Riigipühade eelõhtul ja riigipühadel kell 16.00-24.00

Periood

01.01-31.12

Sõidukid

Ebastandardsed veosed

Piirkond

Üleriigiline

Sõidukeeld

Iga päev kell 07.00-09.00 ja 16.00-18.00.

Erandid

Välja arvatud ebastandardsete veostega sõidukid, mille täismass ei ületa 60 t, laius üle 3.5 m või pikkus üle 27.00 m. Tingimusel, et juhiluba ei näe ette ettekirjutusi, mis võivad erimanöövrite kehtestamise või ebastandardse veosega sõiduki kiiruse piiramise kaudu mõjutada marsruudi liiklusvoogu.

Periood

01.01-31.12

Sõidukid

Ebastandardsed veosed

Piirkond

Üleriigiline

Sõidukeeld

Laupäevast kell 12.00 kuni pühapäevani kell 24.00

Erandid

Välja arvatud kraanad, mille täismass ei ületa 96t või mille laius ei ületa 3.00 m.

Lisateave

Ebastandardsete veoste liikumine on keelatud, kui teel on lumi või jää. Udu, lumesaju või vihma korral, mis vähendab nähtavust alla 200m.
Ebastandardse veosega sõiduki kasutaja või juht või vajadusel liikluskoordinaator peab valitud marsruuti kontrollima vähemalt 5 kalendripäeva enne kavandatavat vedu.                  Põllumajandussõidukitele sõidukeelud ei kehti.   Teave          

 

Allikas: IRU

Uuendatud veebruar 2023