Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
48 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Poola : Riiklikud maksud
Taani : Liikluspiirangud
Taani : Miinimumpalk
Suurbritannia : Lubade süsteem
Suurbritannia : Kahepoolsed kokkulepped
Saksamaa : Miinimumpalk
Sloveenia : Lubade süsteem
Poola : Lubade süsteem
Norra : Lubade süsteem
Luxemburg : Lubade süsteem

Kaubaveo tingimused
Ungari : Liikluspiirangud
Slovakkia : Liikluspiirangud
Rumeenia : Liikluspiirangud
Aserbaidzaan : Liikluspiirangud
Kreeka : Talvevarustuse kasutamine
Shveits : Talvevarustuse kasutamine
Tšehhi : Liikluspiirangud
Holland : Talvevarustuse kasutamine
Austria : Liikluspiirangud
Türkmenistan : Riiklikud maksud