Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
48 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Poola : Piirkiirused
Taani : Piirkiirused
Türgi : Piirkiirused
Rumeenia : Piirkiirused
Hispaania : Piirkiirused
Holland : Piirkiirused
Belgia : Piirkiirused
Slovakkia : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Hispaania : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Belgia : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Kaubaveo tingimused
Armeenia : Kütus
Prantsusmaa : Suurimad lubatud mõõtmed ja massid
Kreeka : Liikluspiirangud
Prantsusmaa : Liikluspiirangud
Rumeenia : Liikluspiirangud
Portugal : Liikluspiirangud
Luxemburg : Liikluspiirangud
Iirimaa : Liikluspiirangud
Belgia : Liikluspiirangud
Leedu : Liikluspiirangud