Riiklike pühade koondtabel
Logo Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
47 riiki andmebaasis:
 Riiklikud pühad
Sõitjateveo tingimused:

Kaubaveo tingimused:
 


                     Viimati muudetud

Sõitjateveo tingimused
Poola : Riiklikud maksud
Taani : Liikluspiirangud
Taani : Miinimumpalk
Suurbritannia : Lubade süsteem
Suurbritannia : Kahepoolsed kokkulepped
Saksamaa : Miinimumpalk
Sloveenia : Lubade süsteem
Poola : Lubade süsteem
Norra : Lubade süsteem
Luxemburg : Lubade süsteem

Kaubaveo tingimused
Kreeka : Liikluspiirangud
Prantsusmaa : Liikluspiirangud
Ungari : Liikluspiirangud
Valgevene : Liikluspiirangud
Horvaatia : Liikluspiirangud
Luxemburg : Liikluspiirangud
Holland : Riiklikud maksud
Taani : Riiklikud maksud
Rootsi : Riiklikud maksud
Luxemburg : Riiklikud maksud